Giảm giá!

Cốt lẩu

Cốt lẩu nấm

55.000
Giảm giá!

Cốt lẩu

Cốt lẩu thái

55.000
Giảm giá!

Cốt phở

Cốt phở bò

55.000
Giảm giá!

Cốt phở

Cốt phở gà

55.000